thumb1
"ವರ್ಜಿನ್" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನರಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಜಿನ್ (ಕ ಇನ್ನಷ್ಟುಓದಿ


ಪ್ರಥಮ   1 2   ಕೊನೆಯ
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2012 ಮಮತಾ. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ Our Disclaimer ದಾಖಲಿಸಿದವರು